Cheese Burger
Price : 25 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Shawarma ( Chicken . Mexican . Meat)
Price : 25 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Iskandarani sausage
Price : 25 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Iskandarani liver
Price : 25 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Omelettes ( Pillow . Basterma . foul . Mushroom . Cheese)
Price : 22 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Halawa With Cream
Price : 20 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

halawa Tahinya
Price : 20 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Jam with Cream
Price : 20 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

White Cheese with Tomato
Price : 20 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Romee Cheese
Price : 20 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Club Sandwiches
Price : 30 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Tuna Sandwiches
Price : 25 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

foul . falafel . French fries . mix Veggies
Price : 15 ADE
Pieces : 1
More Detelis:

Kabab( kofta . Tawook . tarb )
Price : 25 ADE
Pieces : 1
More Detelis: